Közösen Budaörs, Pusztazámor, Sóskút és Törökbárlint szociális és gyermekjóléti ellátásáért

Budaörs, Pusztazámor, Sóskút és Törökbárlint önkormányzata a korábbi kistérségi társulási intzményfenntartás pozitívumainak megőrzése érdekében úgy döntött, hogy szociális ellátórendszerét közösen, az Esély Szociális Társuláson keresztül tartja fent.


Az önálló jogi személyiséggel rendelkező Esély Szociális Társulás (ESzT) 2013. április 30-án jött létre, az alábbi szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítására:

- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- gyermekjóléti szolgálat

A társulás alapító és felügeleti szerve a hozzá tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei.

A társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el.

A Társulási Tanács az társulás elnökének Wittinghoff Tamást, Budaörs Város polgármesterét választotta alakuló ülésén.

Az Esély Szociális Társulás intézménye a Szociális a  Gyermekjóléti Központ, amely magas színvonalú, probléma-érzékeny, helyben hozzáférhető, a törvényi előírásoknak és szakmai protokolloknak megfelelő szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosít. A gondozási tevékenység kialakításában elsődleges szempontként szerepel, hogy az Intézmény olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek az igénybevevők állapotának, korának, egyéni szükségleteinek leginkább megfelelnek.