Támogató Szolgálat


Támogató Szolgálat

Nyitva álló helyiség:    2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.
                                       Tel.: 23-428-981
                                       tamogatoszolgalat@eselytarsulas.hu

Szakmai vezető:         Palotás Judit Kornélia


Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:      8 - 16 óráig

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékossággal élők lakókörnyezetben történő ellátása, közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás. Egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás biztosítása.

Az ellátottak köre
Az ellátott települések közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékossággal élő személyek
a)      siketek és nagyothallók (hallási fogyatékos),
b)      vakok és gyengén látók (látási fogyatékosok),
c)      értelmi fogyatékosok,
d)     mozgásszervi fogyatékosok,
e)      halmozottan fogyatékosok,
f)       autisták.

Szolgáltatások
·         személyi segítés
·         tanácsadás, ügyintézés
·         orvoshoz kísérés, gyógyszerkiváltás
·         bevásárlás
·         szabadidős tevékenységek, közösségi programok felkeresésének segítése
·         szállító szolgáltatás

A támogató szolgáltatás térítésköteles. A személyi térítési díj az ellátott jövedelmétől függ.